OVER

Bestuurder
Bestuurder van Stichting Limint. De stichting bevordert innovatie en samenwerking.

Voorheen: Interimmanager
Via de Algemene Bestuursdienst-Interim zijn opdrachten uitgevoerd binnen de overheid.


Activiteiten van de stichting

  • Lopende projecten

– Ondersteuning project “Nieuwe werkwijzen.”

Doel is een samenwerkingsverband waarbij verschillende disciplines samen nieuwe werkwijzen ontwikkelen. Het project bestaat uit het ontwikkelen van een algemeen kader en daarbinnen projecten over deelissues. Het project is zichtbaar op www.nieuwewerkwijzen.nl en in de discussiegroep op LinkedIn: Nieuwe Werkwijzen.

 

  • Afgeronde projecten

– Ondersteuning project “ZZP.”
Doel was de ZZP te helpen bij het bepalen en versterken van hun positie. Zichtbaar resultaat is de publicatie “Haagse ZZP sprookjes.”

Het Nieuwe Werken
– Platform ingericht ( LinkedIn: Het Nieuwe werken: trends )
– Discussie gestimuleerd
– Publicatie: Handboek Het Nieuwe Werken
– Publicatie: Een deltaplan voor Het Nieuwe Werken

Toekomst openbare bibliotheken
– Publicatie: Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek

Platform voor het e-boek in Nederland
– Platform ingericht ( LinkedIn: E-boekportaal )
– Discussie gestimuleerd, netwerkbijeenkomsten georganiseerd
– Publicatie: E-boektrends 2011

Bezuinigen met beleid bij gemeenten
– Discussie gestimuleerd – Publicatie: Bezuinigen met beleid bij gemeenten

 

Share